bloemlinks-blauw

"Een hartverwarmend respect"


Samen met mevrouw Dorrestein heb ik een reis terug naar mijn kindertijd gemaakt. Ik ben in staat gesteld om het verwaarloosde kind in mij dat zich onveilig voelde en om
bescherming vroeg in bescherming te nemen en te troosten. Als jongen van 10 jaar heb ik tot mijn 12e in een zeer vijandige omgeving gewoond. Die periode heeft, zonder dat ik mij daarvan bewust was, zeer veel invloed gehad op mijn leven. Veel van wat ik al dan niet deed was terug te voeren tot die periode. Hoewel de vijandigheid niet zozeer direct gericht was op mijn persoon had ik mezelf aangeleerd niet manifest aanwezig te zijn. Ik was namelijk zeer bevreesd dat ook mij dezelfde behandeling als de andere kinderen ten deel zou vallen. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat ik niet in staat was mezelf te manifesteren, het leek alsof ik nog steeds onder hetzelfde regiem leefde als toen, terwijl er objectief gezien daar geen reden toe was. Het gevoel van onbeschermd zijn, heb ik pas binnen de therapie kunnen laten oplossen. Mevrouw Dorrestein heeft mij bij dit proces als persoon benaderd en behandeld, met een respect dat ik als hartverwarmend heb ervaren. Het gevoel mij veilig en vrij te voelen is onbeschrijfelijk!


R.K. m. 53 jr
        Terug naar ervaringen                Terug naar homepage