Mijn visie als integratief hypnotherapeut…

 

Vaak hangt een probleem of klacht samen met een emotie in je die jou op momenten kan overvallen, of waarmee je het contact mist. Je hebt ook gedrag geleerd om bepaalde emoties niet te voelen, omdat ze te pijnlijk of schaamtevol waren. In je latere leven kun je last hebben van dit gedrag: je wilt niet zo reageren, maar het gebeurt toch. Ook een diepgelegen overtuiging kan gedrag geven dat je niet wilt.
Met denken, praten of (dwang)handelingen proberen mensen hier een oplossing voor te vinden. Ze zijn het contact met de oorzaak kwijtgeraakt en hebben uit bescherming stukjes van zichzelf opgesloten. 

 

Pijnlijke ervaringen die achter een probleem of klacht liggen, zetten zich op verschillende niveaus in je vast: op lichaamsniveau, in je gedrag en gevoelswereld, maar ook in jouw energetisch veld. Ook kunnen deze ervaringen doorwerken op levensterreinen, zoals werk, relatie, kinderen, sociaal netwerk en zingeving. 

 

… en mijn manier van werken

 

Ik begeleid je om je te ontspannen en met geconcentreerde aandacht in je binnenwereld te zijn. Je wordt je in jouw lichaam bewust van lichaamsuitingen die samenhangen met je probleem. Dit helpt je om je bewust te worden van gedragingen en gevoelens en van de oorzaak van jouw klacht of probleem. Want wat het denken wel kan doen, eromheen draaien, doet het lichaam niet.
Door de geconcentreerde aandacht en ontspanning werk je ook op een diep niveau waarvan je je in het dagelijks leven niet zo bewust bent.

Ik beheers de vele hypnotherapie-interventies. Bijvoorbeeld egostate. Dit is een speciale aanpak om vastgeroeste gedragingen om te buigen. Of regressie. Hiermee kun je nare ervaringen waarvan je last blijft houden, verwerken. Daarbij gebruik ik de methode van de Grote-Kleine. Dit is als volwassene kijken naar het kleine kind in je en daarin actie ondernemen zodat pijnlijke of traumatische gevoelens kunnen helen. Ik gebruik ook beeldverhalen, zowel in de passieve als in de actieve vorm. Meestal gebruik ik deze interventies afwisselend en door elkaar heen om effectief te werken. Ook de inzichtgesprekken zijn van belang.

Wat ik doe hangt af van wat bij iemand past, en van wat iemand aankan.
Het is de combinatie van kennis en beheersing van de interventies, mijn intuïtie, mijn vakkundig improviseren en het werken op de verschillende lagen, die ervoor zorgt dat ik aansluit op wat iemand op dat moment nodig heeft om verder te komen.

Copyright Dorrestein Praktijk 2018 All rights reserved  -  Webdesign: JJB