Links

 

https://hypnotherapie.nl  Dit is de website van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH.

 

https://www.academie-psychotherapie.nl Dit is de website van de academie, waarvan de voorloper de driejarige opleiding was die ik heb gevolgd, namelijk het Instituut voor Toegepaste Hypnose (ITH). De huidige academie hanteert nog steeds dezelfde basisuitgangspunten waarin ik mij herken.

 

https://www.psygezond.nl Dimitri Roudenko heeft zowel in Moskou als in Amsterdam zijn praktijk voor integratieve psychotherapie en spreekt vloeiend Nederlands. Hij komt uit Rusland en is van oorsprong arts en verslavingspsychiater. Daarnaast heeft hij in Nederland aan de Nederlandse Academie de opleiding voor Integratieve Psychotherapie gevolgd. Als geen ander kan hij zijn kennis combineren en integraal inzetten. Zijn ontwikkelde persoonlijkheid maakt hem tot een bijzonder mens met wie ik graag samenwerk.

 

https://www.koentangelder.nl Koen Tangelder is een breed geschoold lichaamswerker met wie ik veel samenwerk. Zijn en mijn wijze van werken vullen elkaar aan. 
Ook geeft hij les in Meridiaan Chi Kung, in 5 Elelementen Yoga en -mijn favoriet- in het Levenskracht Ritueel. Echte aanraders. Zie https://www.move2tao.nl 

 

https://patriesvanelsen.nl  Dit is de website van Patries van Elsen. Zij woont nu in Peru en is elk jaar een periode in Nederland om workshops te geven en ceremonies te doen. Zij is ook kunstenares. Enkele van haar werken hangen in mijn praktijk.


www.mirjamlefeber.nl  Naast onze fysieke zintuigen die waarnemen, kennen we ook het verschijnsel intuïtie. Een opmerking in de trend van: ik wist dat jij het was die belde, of ik voelde dat het fout zou gaan, kennen we allemaal. Maar wat is intuïtie dan? En wat vul je zelf in en wat neem je werkelijk waar? Mirjam Leféber noemt intuïtie zintuiglijk voelen. Om mijn intuïtie te begrijpen en deskundig te gebruiken volgde ik bij haar trainingen. Ze is een fijne en ervaren docente bij wie het respect voor ieders zijn en het respectvol omgaan met zintuiglijk voelen in contact met anderen, centraal staan. Ze heeft de vakopleiding tot medium gedaan aan het Arthur Findlay College in Stansted in Engeland.